12 sai lầm khi sử dụng khiến tủ lạnh vừa mua đã hỏng, “ngốn” điện hơn điều hòa