Bé 21 tháng đọc thơ trôi chảy, tập đếm cực nhanh nhờ chiêu dạy độc đáo của mẹ

Học toán bằng đếm bậc thang, đếm cây cối, xe cộ, nhặt hạt đậu… là những bài dạy cực hấp dẫn, lại có tác dụng kích thích tư duy toán học mà chị Ngọc Anh hướng dẫn con trai 21 tháng tuổi của mình.

window.onload = function () {resizeNewsImage(“news-image”, 500);}

be 21 thang doc tho troi chay, tap dem cuc nhanh nho chieu day doc dao cua me - 1

window.addEventListener(“load”,function() {banner_tostring(ADS_165_15s, “ADS_165_15s”);})
be 21 thang doc tho troi chay, tap dem cuc nhanh nho chieu day doc dao cua me - 2

window.addEventListener(“load”,function(){
document.getElementById(“in-image-close”).setAttribute(“onclick”, “in_image_close();”);
v_counter_interval = 0;
var interval_in_image = setInterval(function() {
if(document.getElementById(“24h-banner-in-image”)){
var v_element_in_image = document.getElementById(“24h-banner-in-image”);
if(v_element_in_image.childNodes[1] && v_element_in_image.childNodes[1].id){
// setup căn phải
if(document.getElementById(v_element_in_image.childNodes[1].id)){
document.getElementById(v_element_in_image.childNodes[1].id).style.textAlign = “right”;
}
if(v_element_in_image.childNodes[1].childNodes[3]){
if(v_element_in_image.childNodes[1].childNodes[3].childNodes[1]){
if(v_element_in_image.childNodes[1].childNodes[3].childNodes[1].childNodes[0].id || (isIE() && v_element_in_image.childNodes[1].childNodes[3].childNodes[1].id)){
if(document.getElementById(v_element_in_image.childNodes[1].childNodes[3].childNodes[1].childNodes[0].id) || (isIE() && document.getElementById(v_element_in_image.childNodes[1].childNodes[3].childNodes[1].id))){
if(isIE()){
if(document.getElementById(v_element_in_image.childNodes[1].childNodes[3].childNodes[1].id).style.display !== “none” && document.getElementById(v_element_in_image.childNodes[1].childNodes[3].childNodes[1].id).getAttribute(“data-google-query-id”) !== null){
if(document.getElementById(“24h-banner-in-image-close”)){
document.getElementById(“24h-banner-in-image-close”).style.display = “inline-block”;
}
} else {
if(document.getElementById(“24h-banner-in-image-close”)){
document.getElementById(“24h-banner-in-image-close”).style.display = “none”;
}
}
} else {
if(document.getElementById(v_element_in_image.childNodes[1].childNodes[3].childNodes[1].childNodes[0].id).style.display !== “none” && document.getElementById(v_element_in_image.childNodes[1].childNodes[3].childNodes[1].childNodes[0].id).getAttribute(“data-google-query-id”) !== null){
if(document.getElementById(“24h-banner-in-image-close”)){
document.getElementById(“24h-banner-in-image-close”).style.display = “inline-block”;
}
} else {
if(document.getElementById(“24h-banner-in-image-close”)){
document.getElementById(“24h-banner-in-image-close”).style.display = “none”;
}
}
}
}
}
}
}
}
}
v_counter_interval++;
if(v_counter_interval === 15){
clearInterval(interval_in_image);
}
}, 1000);
function in_image_close(){
if(document.getElementById(“24h-banner-in-image”)){
document.getElementById(“24h-banner-in-image”).innerHTML = “”;
}
if(document.getElementById(“24h-banner-in-image-close”)){
document.getElementById(“24h-banner-in-image-close”).innerHTML = “”;
}
}
})

function initvideozplayer_0361d1() {
var videozplayer_0361d1 = new videoObj({

“offsetWatchPercent”: 20,
“poster”: “https://image-us.eva.vn/upload/3-2019/images/2019-09-10/1568107414-tranngocanh.jpg”,
“stopOtherOnPlay”: true,
“skipAble”: true,
“skipTime”: 5000,
“skipAdsBtnContent”: “Skip Ad”,
“showMinBar” : false,
“performanceTrack”: true,
“showAdVol”: true,
“VIDEOID”: “zplayer_0361d1”,
“minAble”: true,”vidTitle” : “Bé 21 tháng đọc thơ trôi chảy, tập đếm cực nhanh nhờ chiêu dạy độc đáo của mẹ”,
“viewportAutoPlay”: true,
“vidVol” : “0.15”,
“adVol” : “0.15”,
“prerollTimeEnd” : 31,
“midrollTimeEnd” : 15,
“postrollTimeEnd” : 30,
“skipAdsBtnPos”: “bottom-left”,
“adLoadTimeout” : 8000

,”vastUri”: “https%3A%2F%2Fpubads.g.doubleclick.net%2Fgampad%2Fads%3Fsz%3D640x360%26iu%3D%2F214571812%2Feva%2Fdesktop%2FUS%2Feva.pc.toantrang.preroll.528×297.us%26impl%3Ds%26gdfp_req%3D1%26env%3Dvp%26output%3Dvast%26unviewed_position_start%3D1%26url%3DBASE_URL_FOR_PUBLIC_USday-con%252Fbe-21-thang-doc-tho-troi-chay-tap-dem-cuc-nhanh-nho-chieu-day-doc-dao-cua-me-c14a405167.html%26description_url%3DBASE_URL_FOR_PUBLIC_USday-con%252Fbe-21-thang-doc-tho-troi-chay-tap-dem-cuc-nhanh-nho-chieu-day-doc-dao-cua-me-c14a405167.html%26correlator%3D1568485989″
,”vastUriPost” : “https%3A%2F%2Fpubads.g.doubleclick.net%2Fgampad%2Fads%3Fsz%3D528x297%26iu%3D%2F214571812%2Feva%2Fdesktop%2FUS%2Feva.pc.toantrang.postroll.528×297.us%26impl%3Ds%26gdfp_req%3D1%26env%3Dvp%26output%3Dvast%26unviewed_position_start%3D1%26url%3DBASE_URL_FOR_PUBLIC_USday-con%252Fbe-21-thang-doc-tho-troi-chay-tap-dem-cuc-nhanh-nho-chieu-day-doc-dao-cua-me-c14a405167.html%26description_url%3DBASE_URL_FOR_PUBLIC_USday-con%252Fbe-21-thang-doc-tho-troi-chay-tap-dem-cuc-nhanh-nho-chieu-day-doc-dao-cua-me-c14a405167.html%26correlator%3D1568485989″
,”vastUriMid” : “”
,”midTime”: 10
,”adVolIncrease”: 0.5
,”showVolIncreasement”: true
,”tracking”: {
“video”: {
“eventsToTrack”: [“percentsPlayed”,”end”],
“vidDuration”: 28,

}
}
/*PLAYLIST_ITEM*/
});
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_0361d1_content_ga’);if (p_gl_ga_load_trang_video_ttn == 0){docLoadTrang.innerHTML= ”;p_gl_ga_load_trang_video_ttn = 1;}
videozplayer_0361d1.player.on(“onPlay”, function(name) {
console.log(“listener onPlayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy: “);
var docPlayVideo_zplayer_0361d1 = document.getElementById(“zplayer_0361d1_ga”);
if(docPlayVideo_zplayer_0361d1){
docPlayVideo_zplayer_0361d1.innerHTML = ”;
}
// begin 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc
var docVideoPlay_zplayer_0361d1 = document.getElementById(‘zplayer_0361d1_content_play’); docVideoPlay_zplayer_0361d1.innerHTML= ”;
// end 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc
//Begin 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video

//End 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video
//Begin 05-04-2018 : Thangnb gan_tracking_play_video_ben_thu_ba
if(document.getElementById(“tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_0361d1”)){
document.getElementById(“tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_0361d1″).innerHTML = ”;
}
//End 05-04-2018 : Thangnb gan_tracking_play_video_ben_thu_ba

var div_tracking_onplay_duration_zplayer_0361d1 = document.getElementById(“onplay_tracking_durationzplayer_0361d1″);
if (div_tracking_onplay_duration_zplayer_0361d1) {
div_tracking_onplay_duration_zplayer_0361d1.innerHTML = ”;
console.log(“Tracking tong video Duration”);
}

});
videozplayer_0361d1.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_0361d1 = document.getElementById(‘zplayer_0361d1_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_0361d1){
docGaPreroll_zplayer_0361d1.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
var docPreroll_zplayer_0361d1 = document.getElementById(‘zplayer_0361d1_content_preroll’); docPreroll_zplayer_0361d1.innerHTML = ”;
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_0361d1.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_0361d1 = document.getElementById(‘zplayer_0361d1_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_0361d1){
docGaOverlay_zplayer_0361d1.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
var docOverlay_zplayer_0361d1 = document.getElementById(‘zplayer_0361d1_content_overlay’); docOverlay_zplayer_0361d1.innerHTML = ”;
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_0361d1.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_0361d1 = document.getElementById(‘zplayer_0361d1_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_0361d1){
docGaPostroll_zplayer_0361d1.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
var docPostroll_zplayer_0361d1 = document.getElementById(‘zplayer_0361d1_content_postroll’); docPostroll_zplayer_0361d1.innerHTML = ”;
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});
videozplayer_0361d1.player.on(“AE_AUTO_MUTED”, function (name) {
var div_auto_preroll_mute_zplayer_0361d1 = document.getElementById(“tracking_auto_am_thanh_preroll_mutezplayer_0361d1″);
if (div_auto_preroll_mute_zplayer_0361d1) {
div_auto_preroll_mute_zplayer_0361d1.innerHTML = ”;
console.log(“PREROLL AUTO MUTE”);
}
});

videozplayer_0361d1.player.on(“AE_AUTO_UNMUTED”, function (name) {
var div_auto_preroll_unmute_zplayer_0361d1 = document.getElementById(“tracking_auto_am_thanh_preroll_unmutezplayer_0361d1″);
if (div_auto_preroll_unmute_zplayer_0361d1) {
div_auto_preroll_unmute_zplayer_0361d1.innerHTML = ”;
console.log(“PREROLL AUTO UNMUTE”);
}
});

videozplayer_0361d1.player.on(“AE_MANUAL_MUTED”, function (name) {
var div_auto_preroll_mute_zplayer_0361d1 = document.getElementById(“tracking_auto_am_thanh_preroll_mutezplayer_0361d1″);
if (div_auto_preroll_mute_zplayer_0361d1) {
div_auto_preroll_mute_zplayer_0361d1.innerHTML = ”;
console.log(“PREROLL AE_MANUAL_MUTED”);
}
});

videozplayer_0361d1.player.on(“AE_MANUAL_UNMUTED”, function (name) {
var div_auto_preroll_unmute_zplayer_0361d1 = document.getElementById(“tracking_auto_am_thanh_preroll_unmutezplayer_0361d1″);
if (div_auto_preroll_unmute_zplayer_0361d1) {
div_auto_preroll_unmute_zplayer_0361d1.innerHTML = ”;
console.log(“PREROLL AE_MANUAL_UNMUTED”);
}
});

videozplayer_0361d1.player.on(“AE_USER_MUTED”, function (name) {
var div_user_preroll_mute_zplayer_0361d1 = document.getElementById(“tracking_user_am_thanh_preroll_mutezplayer_0361d1″);
if (div_user_preroll_mute_zplayer_0361d1) {
div_user_preroll_mute_zplayer_0361d1.innerHTML = ”;
console.log(“PREROLL AE_USER_MUTED”);
}
});

videozplayer_0361d1.player.on(“AE_USER_UNMUTED”, function (name) {
var div_user_preroll_unmute_zplayer_0361d1 = document.getElementById(“tracking_user_am_thanh_preroll_unmutezplayer_0361d1″);
if (div_user_preroll_unmute_zplayer_0361d1) {
div_user_preroll_unmute_zplayer_0361d1.innerHTML = ”;
console.log(“PREROLL AE_USER_UNMUTED”);
}
});

videozplayer_0361d1.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

videoAdsInitzplayer_0361d1 = true;

videozplayer_0361d1.player.on(“content_first_quarter”, function (name) {
var div_tracking_duration_firtszplayer_0361d1 = document.getElementById(“tracking_duration_firstzplayer_0361d1″);
if (div_tracking_duration_firtszplayer_0361d1) {
div_tracking_duration_firtszplayer_0361d1.innerHTML = ”;
}
console.log(“Video content_first_quarter”);
});

videozplayer_0361d1.player.on(“content_second_quarter”, function (name) {
var div_tracking_duration_secondzplayer_0361d1 = document.getElementById(“tracking_duration_secondzplayer_0361d1″);
if (div_tracking_duration_secondzplayer_0361d1) {
div_tracking_duration_secondzplayer_0361d1.innerHTML = ”;
}
console.log(“Video content_second_quarter”);
});

videozplayer_0361d1.player.on(“content_third_quarter”, function (name) {
var div_tracking_duration_thirdzplayer_0361d1 = document.getElementById(“tracking_duration_thirdzplayer_0361d1″);
if (div_tracking_duration_thirdzplayer_0361d1) {
div_tracking_duration_thirdzplayer_0361d1.innerHTML = ”;
}
console.log(“Video content_third_quarter”);
});

videozplayer_0361d1.player.on(“content_complete”, function (name) {
var div_tracking_duration_completezplayer_0361d1 = document.getElementById(“tracking_duration_completezplayer_0361d1″);
if (div_tracking_duration_completezplayer_0361d1) {
div_tracking_duration_completezplayer_0361d1.innerHTML = ”;
}
console.log(“Video content_complete”);
});

}
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom < 0);
}
var zplayer_0361d1VpElm = document.getElementById( "zplayer_0361d1" );

var videoAdsInitzplayer_0361d1 = false;
var checkTabActivezplayer_0361d1 = setInterval(function () {
if (inViewport( zplayer_0361d1VpElm ) && !videoAdsInitzplayer_0361d1 && typeof(window.videojs) !== "undefined" && typeof(google) !== "undefined") {
initvideozplayer_0361d1();
clearInterval(checkTabActivezplayer_0361d1);
}
}, 100);

Video: Bé Tuệ Minh tự giác cởi dép cất đúng nơi quy định.

Theo các chuyên gia giáo dục thì độ tuổi dễ học toán nhất đó là từ 3-5 tuổi. Ở độ tuổi này thì việc kết hợp học và chơi, chơi và học theo một cách thức nhẹ nhàng, vui vẻ sẽ giúp bé dần có “cảm tình” với các con số. Thế nhưng người mẹ ở Nam Định là chị Trần Ngọc Anh (SN 1991) đã giúp con phát triển tư duy và trí tưởng tượng ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ.

be 21 thang doc tho troi chay, tap dem cuc nhanh nho chieu day doc dao cua me - 3

Gia đình nhỏ của chị Ngọc Anh

Mới 21 tháng tuổi nhưng bé Tuệ Minh được mẹ sắm cho nguyên 1 tủ sách với đầy đủ các dạng sách truyện khác nhau. Dù con chưa biết chữ nhưng chị Ngọc Anh đã tập cho con nhìn vào các hình ảnh tự kể chuyện sáng tạo theo tranh.

Xác định được tầm quan trọng của việc phát triển trí não và hoạt động tự lập nên ngay từ nhỏ khi con còn ở trong bụng mẹ, chị đã dạy con bằng các bài thơ, mẩu truyện, mỗi khi đi đâu nhìn thấy gì là chị lại miêu tả để con ở trong bụng có thể tưởng tượng. Nhờ dạy con từ khi còn trong bào thai, giờ đây bé rất giàu trí tưởng tượng, đếm số giỏi khuôn mặt có thể biểu cảm mọi cảm xúc.

.sp-titlephu {
position: relative;
border-top: 3px solid #f26f98;
color:#f26f98;
padding: 5px 0px 5px 10px;
}
.sp-titlephu:before, .sp-titlephu:after {
content: “”;
position: absolute;
background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#f26f98), to(transparent));
background-image: -webkit-linear-gradient(#f26f98, transparent);
background-image: -moz-linear-gradient(#f26f98, transparent);
background-image: -o-linear-gradient(#f26f98, transparent);
background-image: linear-gradient(#f26f98, transparent);
top: -3px;
bottom: -3px;
width: 3px;
}
.sp-titlephu:before {
left: -3px;
}
.sp-titlephu:after {
right: -3px;
}
.sp-quotedep1 {
position: relative;
padding: 0px 5px;
margin-top: 0px;
width: 40%;
margin-left: 15px
}

.sp-titlebg span {
font-size: 22px;
font-family: ‘Noto Serif’;
background: #ffffff;
color: #d2577e;
text-align: left;
line-height: 36px;
padding: 5px 10px 5px 10px !important
}

window.addEventListener(“load”,function() {banner_tostring(ADS_159_15s, “ADS_159_15s”);})

Tưởng tượng câu chuyện thông qua hình ảnh trên sách

Theo lời Ngọc Anh, chị lập gia đình năm 27 tuổi, ngay từ những ngày còn là sinh viên chị đã tiếp cận với rất nhiều phương pháp dạy trẻ nhỏ. Tuy nhiên, phải chờ đến khi cưới chồng và sinh con chị mới có cơ hội để áp dụng.

Khi biết tin mình có em bé, Ngọc Anh tiếp tục vừa làm việc vừa tìm thêm các tài liệu giáo dục cho con từ trong bào thai, hay còn gọi là phương pháp thai giáo sớm. Chị đăng ký khóa học thai giáo trên mạng và hai vợ chồng đều thực hành cùng con. Vì anh xã đi làm xa nhà nên mỗi tối anh sẽ gọi điện cho vợ để đọc thơ, kể chuyện và nói chuyện với em bé trong bụng mẹ.

Với mong muốn giúp con phát triển trí tưởng tượng não bộ, mỗi lần đi ra ngoài gặp bất cứ cây cối hay đồ vật nào, mẹ đều miêu tả tường tận và chi tiết lại cho con ở trong bụng có thể hình dung.

be 21 thang doc tho troi chay, tap dem cuc nhanh nho chieu day doc dao cua me - 4

Bé Tuệ Minh được mẹ trang bị cho giá sách với rất nhiều thẻ học thông minh

Không dừng lại ở đó, Ngọc Anh còn mua rất nhiều sách, truyện chủ yếu là các hình ảnh rất bắt mắt, ngộ nghĩnh, câu chữ ngắn gọn để con nhìn vào hình ảnh và tưởng tượng ra câu chuyện. “Mình mắc “bệnh” cuồng sách, mỗi lần đi mua là muốn ôm cả hiệu sách về nhà. Những đầu sách và truyện cho trẻ nhỏ mà mình mang về có những trang sách chỉ một hình thật to mà chẳng hề có chữ, chồng mình lần đầu xem mấy cuốn này xong còn kết luận: Chả có gì! Thế nhưng, với bé Tuệ Minh đó là cả một bầu trời kiến thức và trí tưởng tượng” – 9X cho biết.

Khi mua sách và dạy dỗ con từ rất sớm, Ngọc Anh nhận được không ít những ánh mắt dò xét từ người ngoài cho rằng làm vậy không được gì mà chỉ mất thời gian, thậm chí chính ông bà của bé cũng nói: “Nó bé t‎í biết gì mà sách với vở”, “Chưa gì đã nhồi nhét, bắt nó học hành”.

be 21 thang doc tho troi chay, tap dem cuc nhanh nho chieu day doc dao cua me - 5

Con có thể dùng thẻ học để tập đếm.

Để rèn cho con có thói quen học tập, cứ mỗi tối mẹ bỏ ra tầm 15 – 30 phút ngồi với con để xem các cuốn sách đang đọc dở từ tối hôm trước, như một nhiệm vụ giao bài tập về nhà với những đứa trẻ lớn hơn. Làm tốt được việc này sẽ là lợi thế rất thuận tiện cho con khi vào cấp 1.

Nhờ sự kiên nhẫn mỗi tối của cả mẹ và con, giờ đây bé Tuệ Minh có thể hát, đọc thơ trôi chảy, cứ hai đến ba ngày là con lại thuộc một bài hát mới, các bài đồng dao con thuộc rất nhanh. Giờ đây đọc sách (nhìn hình ảnh sáng tạo câu chuyện) với con đã thành thói quen, con có thể chủ động chọn cuốn sách con thích và tự đọc hoặc nhờ ông bà, bố mẹ đọc.

Ngọc Anh cho biết, việc cho con làm quen với sách sớm không nhằm mục đích để con biết chữ, bà mẹ hy vọng trang bị cho con sách và truyện nhằm phát triển tư duy não bộ và trí tưởng tượng ngay từ bé của con.

be 21 thang doc tho troi chay, tap dem cuc nhanh nho chieu day doc dao cua me - 6

Để rèn cho con có thói quen học tập, cứ mỗi tối mẹ bỏ ra tầm 15 – 30 phút ngồi với con.

.sp-titlephu {
position: relative;
border-top: 3px solid #f26f98;
color:#f26f98;
padding: 5px 0px 5px 10px;
}
.sp-titlephu:before, .sp-titlephu:after {
content: “”;
position: absolute;
background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#f26f98), to(transparent));
background-image: -webkit-linear-gradient(#f26f98, transparent);
background-image: -moz-linear-gradient(#f26f98, transparent);
background-image: -o-linear-gradient(#f26f98, transparent);
background-image: linear-gradient(#f26f98, transparent);
top: -3px;
bottom: -3px;
width: 3px;
}
.sp-titlephu:before {
left: -3px;
}
.sp-titlephu:after {
right: -3px;
}
.sp-quotedep1 {
position: relative;
padding: 0px 5px;
margin-top: 0px;
width: 40%;
margin-left: 15px
}

.sp-titlebg span {
font-size: 22px;
font-family: ‘Noto Serif’;
background: #ffffff;
color: #d2577e;
text-align: left;
line-height: 36px;
padding: 5px 10px 5px 10px !important
}

Dạy bé biết đếm, nhớ số cực dễ với… đồ vật xung quanh

Ngoài những phương pháp trên, chị Ngọc Anh còn dạy con về toán học thông qua các bài tập đếm, nhận biết số mọi lúc mọi nơi. “Mình dạy con mọi lúc mọi nơi, để con đếm được số mình đã bế con leo cầu thang và đọc to số theo bậc thang, có những lúc để con tự bò lên thang và tự đếm. Bắt đầu sẽ là bậc đầu tiên với số 1, lên số 2, dần dần con đếm lần lượt tất cả các bậc thang, đọc đến đâu con nhớ số đến đó.

Nếu ra ngoài vườn mình sẽ cùng con đếm các loại cây ăn quả quanh nhà, đếm cây cối ven đường, đếm xe cộ qua lại. Thậm chí có lần ở nhà ông bà phơi mẹt hạt đậu đen, mẹ cũng để con ngồi và nhặt hạt đỗ tự tập đếm số, mẹ còn dùng rất nhiều hạt với hai loại màu sắc và yêu cầu con nhặt riêng từng loại hạt…” – mẹ của bé Tuệ Minh cho hay.

Không chỉ về số đếm, mà cả về vị trí trong không gian: trên – dưới, trước –  sau, so sánh to hơn – nhỏ hơn, cao – thấp đều được chị Ngọc Anh vận dụng dạy con. Thông qua thẻ học thông minh bé có thể nhận biết được hết các hình học 2D và màu sắc trên đồ vật.

be 21 thang doc tho troi chay, tap dem cuc nhanh nho chieu day doc dao cua me - 7

Để con đếm được số mẹ đã để con ngồi và nhặt hạt đỗ tự tập đếm số, mẹ còn dùng rất nhiều hạt với hai loại màu sắc và yêu cầu con nhặt riêng từng loại hạt…

Bằng sự kiên nhẫn của mình, mỗi lần nhìn đồ vật, chị Ngọc Anh luôn cố gắng nói đầy đủ tên gọi, hình dạng, màu sắc và công dụng để con nhớ chính xác nhất. Con rất nhạy cảm với âm thanh nên chị cũng thường mô phỏng lại âm thanh sôi động, lúc đó con sẽ có ấn tượng về sự vật sự việc hơn. Giờ nhìn thấy con gì, vật gì em bé cũng luôn hỏi mẹ: “Nó kêu làm sao mẹ?”. Sau đó con mô phỏng lại âm thanh rất sinh động và chính xác.

Em bé Tuệ Minh sắp tròn 2 tuổi, cũng bằng ấy thời gian mẹ Ngọc Anh được thực hiện thiên chức làm mẹ, dẫu lần đầu làm mẹ vẫn còn nhiều bỡ ngỡ nhưng chị cảm thấy toại nguyện và hạnh phúc khi mỗi ngày nhận được chính là những cái ôm thật chặt của con và câu nói “Con cũng yêu mẹ nhiều lắm!”.

window.addEventListener(“load”,function() {
if (typeof(ADS_161_15s.aNodes) != “undefined” && ADS_161_15s.aNodes.length > 0) {
banner_tostring(ADS_161_15s,”ADS_161_15s”);
} else {
document.getElementById(“ADS_161_15s_container”).style.display = “none”;
}
})

Theo Như Loan – Ảnh: NVCC (Khám phá)