Ca sĩ chuyển giới đầu tiên Việt Nam sang Mỹ lập nghiệp, mua nhà to vượt mặt Lâm Khánh Chi