Cách thắt dây giày

Những cách thắt, buộc dây giầy đẹp nhất phong cách

Bình thường đa số mọi người thường dùng 1 tới 2 kiểu cột giầy phổ biến kiểu bắt chéo vừa dễ vừa nhanh, tuy nhiên cũng có rất nhiều kiểu buộc giầy khác nhau có thể làm đẹp, mới lạ cho đôi giầy của bạn.

Nếu bạn đang sở hữu những kiểu dầy dây cột xỏ lỗ thì có thể làm mới mẻ chiếc giầy của mình bằng những cách buộc rất đẹp và phong cách dưới đây có hình ảnh hướng dẫn chi tiết.

1. Buộc giầy kiểu bậc thang

cach-buoc-day-giay-1

2. Kiểu buộc giầy dây kéo

cach-buoc-day-giay-2

3. Kiểu cột dầy song song 2 đường

cach-buoc-day-giay-3

4. Loop back(vòng lặp trở lại)

cach-buoc-day-giay-4

5. Cột giầy kiểu lạ độc: BUSHwalk

cach-buoc-day-giay-5

6. Kiểu buộc giầy sawtooth răng cưa

cach-buoc-day-giay-6

7. buộc giầy kiểu footbag

cach-buoc-day-giay-7

8. Buộc giầy kiểu display phổ biến

cach-buoc-day-giay-8

9. Buộc giầy kiểu HASH

cach-buoc-day-giay-9

10. Buộc giầy kiểu twistie

cach-buoc-day-giay-10

11. Buộc giầy kiểu hidden knot

cach-buoc-day-giay-11

12. Buộc giầy kiểu riding bow

cach-buoc-day-giay-12

13. Buộc giầy kiểu checkerboard

cach-buoc-day-giay-13

14, buộc giầy kiểu Lattice

cach-buoc-day-giay-14

15. Buộc giầy kiểu BI-colour

cach-buoc-day-giay-15Chúc các bạn thành công!

CÁCH THẮT NÚT VÀ CÁCH BUỘC DÂY GIÀY

Có thể bạn cần biết: Một số cách thắt nút và buộc dây giày
Chúng tôi xin giới thiệu 1 số hướng dẫn bằng hình ảnh đơn giản và phổ dụng như sau:

a. Cách thắt nút dây giày:

cach that nut day giay 1

b. Cách buộc dây giày:

18 cach buoc day giay

36 cach buoc day giayChúc các bạn thành công!