Chuyển đổi bản trình chiếu trên Powerpoint sang phiên bản mới hơn

Trong các phiên bản Powerpoint trở về trước (2003), file Powerpoint được lưu với đuôi (.ppt). Khi chuyển đổi sang các phiên bản mới hơn như powerpoint 2013, bạn sẽ cần chuyển định dạng file để có thể đọc được.

Ta tiến hành theo các thao tác sau:

Sau khi kết thúc việc chuyển đổi, bạn sẽ được yêu cầu lưu phiên bản đã chuyển đổi. Nếu bản trình chiếu gốc là Powerpoint 97 – 2003 (.ppt), bản gốc sẽ được lưu trữ đồng thời cùng file mới.

Trong trường hợp bản gốc là Powerpoint 2007 hoặc 2010 (.pptx), file cũ sẽ được thay thế nếu trùng tên và phần đuôi mở rộng.

Trong trường hợp nút Convert không xuất hiện, điều này có nghĩa là bản trình chiếu của bạn đã được update và việc chuyển đổi là không cần thiết. Việc xuất hiện nút Convert dẫn đến 3 khả năng:

 

Xem thêm những bài viết tương tự trong Powerpoint:

Sao chép, dán dữ liệu Excel vào Powerpoint bằng VBA

60 slide powerpoint báo cáo chỉ tiêu, KPI và tiến độ

Lọc dữ liệu Excel trong trang trình chiếu Powerpoint