Giới thiệu hàm AGGREGATE trong Excel

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giới thiệu đến bạn hàm AGGREGATE – một trong những hàm tổng hợp rất mạnh được sử dụng phổ biến hiện nay.

Trong Excel, hàm AGGREGATE được viết như sau:

Đối với biểu thức tham chiếu:

=AGGREGATE(function_num, options, ref1, [ref2], …)

Cụ thể:

function_num từ 1 đến 19 biểu thị hàm cần dùng tương ứng, được quy định trong bảng:

options thiết lập điều kiện cho hàm, được quy định từ 0 tới 7 như sau:

ref1: Tham số thứ nhất cho những hàm có nhiều đối số dạng số cần tính toán.

ref2, ref3,… ref253: Tham số tùy chọn tiếp theo.

Đối với biểu thức mảng:

=AGGREGATE(function_num, options, array, [k])

2 đối số đầu tiên hoàn toàn tương tự với biểu thức tham chiếu. Ngoài ra ta có:

Bằng việc thấu hiểu rằng hầu hết nhân viên văn phòng thường mất nhiều thời gian tra cứu cách sử dụng các hàm, các tính năng trong Excel, gặp khó khăn trong lồng ghép hàm, xử lý dữ liệu, công việc bận rộn không có thời gian học. Nên Học Excel Online đã thiết kế ra chương trình Excel từ cơ bản tới nâng cao dành cho người đi làm. Đây là chương trình học online, học viên có thể chủ động học mọi lúc mọi nơi, trao đổi trực tiếp với giảng viên tại bài giảng trong suốt quá trình học.

Với khoá học này học viên sẽ nắm được: :

array: mảng cần xét

k: Đối số tương ứng với mảng. Cụ thể ta xem ví dụ dưới.

Ta đến với ví dụ sau:

Thực hiện các yêu cầu nêu ra trong ảnh.

Với hàm AGGREGATE, ta sẽ điền tương ứng vào từng ô như sau:

C2=AGGREGATE(4,4,A1:A11)

D2=AGGREGATE(9,4,A1:A11)

E2=AGGREGATE(9,6,A1:A11)

F2=AGGREGATE(9,7,A1:A11)

Kết quả được hiển thị như sau:

Với 2 trường hợp tính trực tiếp không bỏ qua lỗi, ta nhận kết quả là lỗi.

Với trường hợp SUM không bỏ qua dòng ẩn (dòng 7), ta nhận được kết quả khác SUM bỏ qua dòng bị ẩn.

Xem thêm những bài viết tương tự:

Hàm, công thức và hằng số mảng

Hàm SUBTOTAL trong Excel

LOOKUP và những con số kì lạ