Hướng dẫn quay màn hình trong Powerpoint 2013 trở lên

Ngày nay có rất nhiều phần mềm để hỗ trợ ghi hình, tuy nhiên từ phiên bản Powerpoint 2013 trở đi đã tích hợp sẵn tính năng này. Bạn có thể ghi hình máy tính và âm thanh, rồi nhúng vào PowerPoint hoặc lưu lại.

Trước hết, để sử dụng tính năng quay phim màn hình trong Powerpoint 2013, bạn cần cài đặt bản cập nhật.

Sau khi đã cài đặt, ta có thể quay phim.

Ta tiến hành quay phim như sau:

Khi kết thúc việc quay, để lưu thành một file riêng biệt, click chuột phải vào phần vừa xuất hiện trong slide và chọn Save Media as. Tại đó chọn thư mục cần lưu, đặt tên và Save.

Khi ta click vào video, một bảng chọn sẽ hiện ra. Để thiết lập thuộc tính bắt đầu video ta chọn nút Start và lựa chọn một trong hai thuộc tính: tự động chạy khi mở slide, hoặc chạy khi click chuột.

Bên cạnh nút Start, ta có nút Trim. Sử dụng Trim để phân cắt video:

Để thiết lập Style cho video, tại thẻ tùy chọn trên, bên cạnh Trim, ta chọn Style

Ngoài ra, bạn có thể xem các bài viết khác về Powerpoint dưới đây:

10 tổ hợp phím hữu ích để chỉnh sửa trong Powerpoint

Lọc dữ liệu trong trang trình chiếu Powerpoint

Điều khiển Powerpoint bằng VBA qua Excel