Mỹ nhân Việt bỏ hào quang sang Mỹ: Người sống sang chảnh, kẻ bán bò khô ở “siêu biệt thự”