Phần mềm smas 3.0

smas 3.0

Phần mềm SMAS 3.0 được xây dựng dựa trên các quy định, quy chế của Bộ GD&ĐT nên có thể đáp ứng được các nghiệp vụ về quản lý nhà trường từ Mầm non đến cấp Tiểu học, THCS, THPT, GDTX. Ngoài ra, với việc sử dụng công nghệ điện toán đám mây, phần mềm SMAS 3.0 không cần đầu tư thêm thiết bị, không cần cài đặt. Với việc tích hợp một số công cụ SMS, web, mobile…đây cũng là một kênh thông báo, liên lạc giữa Sở, Phòng GD&ĐT, phụ huynh, học sinh…

img_product

Thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2014-2020 giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo và Tập đoàn Viễn thông Quân đội trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin và Viễn thông trong toàn ngành giáo dục. Phần mềm SMAS 3.0 là một phần trong chương trình hợp tác mà Viettel cam kết thực hiện mang tới nhà trường trên toàn quốc, góp phần rút ngắn khoảng cách về địa lý, vùng miền giữa các trường; giúp tiết kiệm chi phí, tối ưu hệ thống, cải thiện công tác quản lý trong từng trường; tạo nên hệ thống quản lý tổng thể, toàn diện, xuyên suốt.

Thực tế hiện nay, việc ứng dụng CNTT trong các cơ sở giáo dục thường rời rạc, chưa mang tính đồng bộ; hệ thống báo cáo chưa được xuyên suốt. Chính vì vậy, phần mềm SMAS với 210 chức năng, được tích hợp một số công cụ SMS, web, mobile… tạo một hệ thống mang tính xuyên suốt từ cấp trường đến cấp Phòng, Sở, Bộ GD&ĐT. Với ưu điểm dữ liệu tập trung, SMAS 3.0 có thể truy xuất nhanh chóng, tổng hợp báo cáo tức thời, góp phần giúp các cơ sở giáo dục giảm tải được công tác báo cáo thống kê. Đây còn là cổng thông tin phục vụ xã hội, tạo thêm cầu nối giữa nhà trường và phụ huynh cũng như phục vụ các nhu cầu khác của cơ quan quản lý.

So với một số phần mềm đã được ứng dụng trong các cơ sở giáo dục trước đó, với SMAS 3.0, các trường học không cần phải mua thêm các phiên bản nâng cấp (hệ thống tự không cần cài đặt do có thể sử dụng phần mềm qua internet.

 

Phần mềm quản lý nhà trường là phần mềm hỗ trợ các nhà trường phổ thông trong các công tác quản lý hồ sơ học sinh, hồ sơ giáo viên, quá trình học tập và rèn luyện của học sinh. Quá trình công tác, giảng dạy của giáo viên, quản lý các kỳ thi của học sinh. Hệ thống là một giải pháp tổng thể và đồng nhất trong việc tin học hóa công tác quản lý học sinh, giáo viên ở các nhà trường.
Hệ thống sẽ đáp ứng được các nghiệp vụ quản lý sau:
  • Quản lý hồ sơ giáo viên
  • Quản lý công tác giảng dạy của giáo viên
  • Quản lý hồ sơ học sinh
  • Quản lý quá trình học tập và rèn luyện của học sinh
  • Quản lý các kỳ thi do nhà trường tổ chức cho học sinh
Hệ thống thực hiện phân quyền chức năng đối với từng đối tượng người dùng: Quản trị hệ thống, người dùng cấp phòng/sở, người dùng cấp phòng, người dùng cấp trường (BGH, giáo viên, giáo vụ, quản trị hệ thống). Các tài liệu này đề cập đến các chức năng đối với người dùng là Quản trị hệ thống, Quản lý nhà trường, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn.

Phòng GD&ĐT Phan Thiết đề nghị các trường tải về các tài liệu hướng dẫn sau đây để nghiên cứu thực hiện.

1. Quản trị hệ thống: Tài liệu này được xây dựng nhằm hướng dẫn người dùng quản trị hệ thống một cách chi tiết từng bước sử dụng các chức năng của hệ thống Quản lý nhà trường

2. Quản lý nhà trường: Tài liệu này áp dụng cho hệ thống Quản lý nhà trường, mô tả các chức năng theo vai trò người dùng là quản trị hệ thống cấp trường (như Ban giám hiệu…) thuộc các trường PTTH, THCS, Tiểu học.

3. GIáo giên chủ nhiệm: Tài liệu này được xây dựng nhằm hướng dẫn người dùng  là giáo viên chủ nhiệm, giáo vụ, giáo viên bộ môn một cách chi tiết từng bước sử dụng các chức năng của hệ thống Quản lý nhà trường

4. Giáo viên bộ môn: Tài liệu này được xây dựng nhằm hướng dẫn  người dùng  là giáo viên giáo viên bộ môn  (giáo viên có quyền giáo viên bộ môn) một cách chi tiết từng bước sử dụng các chức năng của hệ thống Quản lý nhà trường