Sửa lỗi bảo mật google chrome

Chọn cài đặt bảo mật của bạn

Một số cài đặt của Google Chrome sử dụng thông tin duyệt để cải thiện trải nghiệm web của bạn. Ví dụ: Chrome có thể sử dụng lịch sử duyệt của bạn để giúp hoàn tất các cụm từ tìm kiếm mà bạn nhập vào.

Các cài đặt này được bật theo mặc định. Bạn có thể tắt các cài đặt này bất cứ khi nào bạn muốn.

Tắt cài đặt bảo mật

  1. Ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ trình duyệt, nhấp vào biểu tượng menu Chrome Chrome menu.
  2. Nhấp vào Cài đặt.
  3. Ở cuối trang, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
  4. Trong phần Bảo mật, bỏ chọn bất kỳ cài đặt bảo mật nào bạn không muốn sử dụng nữa. Khi bạn tắt một cài đặt bảo mật, thông tin đó sẽ không được gửi tới Google.

Untitled

Đọc chi tiết về cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn trong Thông báo bảo mật.