Thủ thuật advanced filter

Trong các bài hướng dẫn cơ bản về chức năng Advanced Filter trong Excel, hầu hết các bạn đều được hướng dẫn phải copy y nguyên tiêu đề của vùng dữ liệu. Có cách nào để chúng ta sắp xếp lại thứ tự các cột dữ liệu này, bỏ bớt đi 1 số cột mà chúng ta không cần dùng không? Hãy tham khảo video hướng dẫn bên dưới để biết nhé.