Ứng dụng hàm SUMPRODUCT đếm ô chứa số lẻ

Trong bài viết này, ta sẽ ứng dụng 2 hàm: hàm MOD và hàm SUMPRODUCT đếm ô chứa số lẻ trong Excel.

Ta đều đã biết số lẻ là những số chia 2 dư 1. Trong trường hợp này, ta sẽ kết hợp 2 hàm là MOD và SUMPRODUCT để tiến hành đếm những ô chứa số lẻ trong Excel.

Dữ liệu mẫu của ta như sau:

Yêu cầu: Đếm những ô chứa số lẻ.

 

Công thức trong trường hợp này của ta như sau:

=SUMPRODUCT(–(MOD(A1:A15,2)=1))

Công thức (MOD(A1:A15,2)=1) sẽ trả về giá trị dạng mảng {TRUE; FALSE} tương ứng: TRUE nếu ô không chia hết cho 2 và ngược lại.  biến TRUE thành 1, FALSE thành 0. Cuối cùng ta lồng vào SUMPRODUCT trả về kết quả là số ô chứa giá trị số lẻ.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các bài viết tương tự sau:

Bí kíp võ lâm 2: SUMPRODUCT thần chưởng

4 tuyệt chiêu tra cứu trong Excel

Ứng dụng hàm INT và MOD trong công việc