Cách nuôi cua đồng trong bể xi măng

Cách nuôi cua đồng

Nuôi cua đang là một nghề mới rất hấp dẫn người dân và rất có tiềm năng. Vocvach.com xin giới thiệu kỹ thuật nuôi cua trong ao và trong ruộng; tùy thuộc vào điều …