đặt tên con theo hán tự

Hướng dẫn cách đặt tên cho bé (Phần 2)

Ở phần 1 chúng ta đạ biết cách tính Thiên Cách, Địa Cách, Nhân Cách, Tổng Cách, Ngoại Cách ở phần 2 này ta sẽ biết được sự ảnh hưởng đến vận thế của số …