Lỗi winrar diagnostic messages khi giải nén

Cách sửa lỗi winrar khi giải nén

NGUYÊN NHÂN CỦA LỖI FILE IS CORRUPT – Do bạn giải nén những nhập lại những file được chia nhỏ thành dạng part 1,part 2,part N. Trong đó có một số file bị …