Lỗi winrar diagnostic messages khi giải nén

cách sửa lỗi khi giải nén bằng winrar, cách sửa lỗi winrar khi giải nén, lỗi winrar diagnostic messages khi giải nén, lỗi winrar khi giải nén, sửa các file winrar bị lỗi khi giải nén, sửa lỗi khi giải nén winrar

NGUYÊN NHÂN CỦA LỖI FILE IS CORRUPT – Do bạn giải nén những nhập lại những file được chia nhỏ thành dạng part 1,part 2,part N. Trong đó có một số file bị lỗi do quá trình chia nhỏ tập tin. – file nén bị lỗi trong quá trình tải về trên int ...