Phần mềm theo dõi máy tính từ xa bí mật

Phần mềm theo dõi máy tính người khác

Network LookOut Administrator Pro 3.8.23 Network LookOut Administrator cho phép bạn theo dõi trực tiếp công việc hiển thị trên màn hình từ một máy tính khác. Bạn có thể kiểm soát máy tính …

Phần mềm theo dõi máy tính

Power Spy 13.0 Power Spy – Theo dõi hoạt động trên máy tính Power Spy là một phần mềm giám sát và theo dõi mọi hoạt động của người dùng trên máy tính. …

Phần mềm theo dõi máy tính từ xa

Shadow Keylogger 2.0   Shadow Keylogger có khả năng ghi lại tất cả các hoạt động trên máy tính của bạn, theo dõi hệ thống từ người dùng khác. Bạn có thể xem …